I’m a Runner 2017 analys (Swedish)

I´m a runner loppets vision är att vara bidragande till en bättre folkhälsa. Folkhälsan omfattar alla aspekter av fysisk, psykisk men också social hälsa. Med loppet vill vi uppmärksamma detta starka samband.

Hej på er löpare!

Här kommer en kortfattad analys av I´m a Runners sex lopp 2017. Vi börjar med de individuella resultaten, där medeltiden och en trendlinje över de sex loppen visas i grafen nedan. Vi ser att det inte är direkt stora variationer förutom i lopp #4, och en förklaring är att de var få deltagare på det loppet och det var många procentuellt som sprang under 20 minuter. Trendkurvan visar på ett svagt nedåtgående trend, men den är påverkad av lopp #4, så analysen att medeltiden sjönk desto längre fram i säsongen är tyvärr inte så  stark.

Medeltid och trendkurva

Hur distributionen av alla tider spred sig kan ses i de två kommande graferna. Vi visar här ett histogram samt försöker anpassa tiderna till två olika fördelningar (log-normal och normal).  Vi ser att distributionen är skev till höger och att log-normal fördelningen gör ett något bättre jobb att beskriva data. Att så är fallet kanske inte är förvånande då det är svårt att springa mycket snabbare än 10 minuter från medel. Den kumulativa kurvan visar hur många som sprang något lopp på en viss tid eller lägre. Vi ser att endast ~5% springer ett lopp på under 20 minuter. Motsvarande siffra för 30 minuter är ca 70%.

Distributionen av tiderna som histogram och två anpassningar

Kumulativ fördelning av all de sex loppens tider

Här kommer en Excel-fil med alla resultat, både individuella och företag: IMR Utskick 2017 FULL Excel file32 kB.

Lycka till med både träningen i vinter och kommande I´m a Runner loppen 2018!!!

/Stardots 2017

PS. Stardots AB skapar applikationer för företag och universitet med betoning på dataanalys. Har ni några frågor/funderingar så kontakta gärna oss på info@stardots.se eller besök vår hemsida:

www.stardots.se